Químic i enòleg de professió començà a estudiar música mitjançant solfeig, harmonia i instruments a partir dels 6 anys completant el grau elemental en piano a l'Escola de Música de Palafrugell amb Rita Ferrer. El 1992 entra a formar part de la Coral Nit de Juny de Palafrugell en la corda dels baixos fins el 1998. El 1995, fruit de les relacions amb altres components de la coral, entre ells Jordi Rubau, funden el grup d'havaneres Els Cremats juntament amb 8 nois més. L'any següent, el 1997, decideixen fundar el grup actual. El 2011, juntament també amb Jordi Rubau, col·labora en una nova etapa del Grup Cubacant amb Xiqui Ramon, Neus Mar i Enric Canada després de la malaurada desaparició de Cástor Pérez. Tercera veu del grup que compleix la funció de baríton-baix.